Flukonazol tabletleri

Antifungal ajan, triazol türevi. Fungal hücrede sterollerin sentezinin seçici bir inhibitörüdür. Flukonazol, sitokrom P450'ye bağımlı olan mantar enzimleri için oldukça spesifiktir.

Flukonazol, fırsatçı mikozlarda aktiftir. azaltılmış bağışıklığı olan hayvanlarda genelleştirilmiş kandidiyazis dahil Candida spp. İntrakraniyal enfeksiyonlar dahil olmak üzere Cryptococcus neoformans; Microsporum spp. ve Trychoptyton spp. Normal ve bağışıklığı olan hayvanlarda intrakraniyal enfeksiyonlar, Histoplasma capsulatum dahil olmak üzere ve Blastomyces dermatitidis, Coccidiodes immitis, neden olduğu enfeksiyonların dahil olmak üzere hayvanlarda endemik mikozları, modelleri aktiftir.

Bu yazıda, doktorların eczanelerde bu ilaca yönelik kullanım talimatları, analogları ve fiyatları da dahil olmak üzere ilaç Flukonazol'unu neden reçete ettiklerini ele alacağız. Eğer zaten Flukonazol kullandıysanız, yorumlarda geribildirim bırakın.

Kompozisyon ve salınım formu

loading...

Flukonazol, paket başına 1, 2 veya 7 adet film kaplı tabletler formunda 50, 100 ve 150 mg'larda mevcuttur.

 • Kapsül formundaki ilacın bileşimi, aktif bileşen flukonazol içerir. Kapsüller ayrıca ek bileşenler içerir: patates nişastası, düşük molekül ağırlıklı polivinilpirolidon, kalsiyum stearat veya magnezyum stearat.
 • Tabletlerdeki flukonazol, ek bir bileşen olarak benzer bir aktif terkip maddesinin yanı sıra sodyum lauril sülfat içerir.

Klinik-farmakolojik grup: antifungal ilaç.

Flukonazol ne için kullanılır?

loading...

İlacın kullanımı için aşağıdaki endikasyonlar belirlenir:

 1. Genital kandidiyaz: vajinal kandidiyaz (akut ve kronik tekrarlayan); vajinal kandidiyaz nüks sıklığını azaltmak için önleyici kullanım (yılda 3 veya daha fazla atak); kandidiyazis balansı.
 2. Mukoza zarının kandidiyazı, incl., Yemek borusu, invazif olmayan bronkopulmoner kandidiyazis, kandidüri (atrofik ağızdan giyen protezler ile ilişkili kandidiyazis dahil), oral kavite ve farinks; orofaringeal kandidozau AIDS nüks önlenmesi.
 3. Kandidemilerde, yaygın kandidiyazis ve invazif Candida enfeksiyonunun diğer formları (periton, endokard, gözler, solunum ve idrar yolları enfeksiyonu) de dahil olmak üzere genelleştirilmiş kandidiyaz. Tedavi habis tümörlerin, yoğun bakım hastalarda, sitostatik ya da bağışıklık bastırıcı tedavi sürecinden hastalar ve kandidiyaz zemin hazırlayan, diğer faktörler varlığında hastalarda gerçekleştirilebilir.
 4. kemoterapi, Sitostatiklerin veya radyasyon tedavisinin bir sonucu olarak bu tür enfeksiyonlara yatkın tümörü olan olgularda mantar enfeksiyonlarının önlenmesi.
 5. Ayakların mikozu, vücut, kasık bölgesi dahil olmak üzere cildin mikozu; pityriasis (renkli) liken, onikomikoz ve dermal
 6. kandidiyaz enfeksiyonları.
  Normal bağışıklığı olan hastalarda koksidioidomikoz, paraokoksidioidomikoz, sporotrikoz ve histoplazmoz gibi derin endemik mikozlar.
 7. AİDS hastalarında r. H. kriptokokal menenjit ve (deri, akciğer dahil olmak üzere) diğer enfeksiyon lokalizasyonunun, hastalarda normal bir immün tepki ile, ve immünosupresyon çeşitli formları olan hastaların (dahil Kriptokokkozis, organ nakli ); İlaç AİDS hastalarında kriptokoksik enfeksiyonunun önlenmesi için de kullanılabilir.

Farmakolojik eylem

loading...

Flukonazol, triazol antifungal ajan sınıfının bir temsilcisidir, fungal enzim 14-a-demetilazın güçlü bir selektif inhibitörüdür. Ayrıca, flukonazol, lanosterolün, mantarların hücre zarlarının ana bileşeni olan ergosterole geçişini önler.

İlaç Candida spp.'nin neden olduğu fırsatlar da dahil olmak üzere fırsatçı mikozlarda etkilidir. (Candida albicans, Candida tropicalis), Cryptococcus neoformans, Microsporum türleri, Tricho-Phyton spp. Ayrıca, Blastomyces dermatidis, Coccidioides immitis ve Histoplasma capsulatum'un neden olduğu enfeksiyonlar dahil olmak üzere, endemik mikozların modellerinde flukonazolün aktivitesi gösterilmiştir.

Ancak, örneğin, blastomisetler, histoplazmalar, paraokoksidioidler ve sporotriklerin, flukonazole diğer azollerden daha az duyarlı olduğunu belirtmek gerekir.

Kullanım talimatları

loading...

Dahili alım dozu endikasyonlara, tedavi rejimine ve klinik tabloya göre reçete edilir. Bir doktora muayene gerekir.

 1. Enfeksiyonlar için başlangıç ​​dozu 400 mg, daha sonra günde 200 mg, gerekirse doz günde 400 mg'a çıkarılabilir. Terapi seyrinin uzunluğu klinik etkilere bağlıdır.
 2. Kriptokok enfeksiyonlarında başlangıç ​​dozu tedavi süresince 400 mg Flukonazol, günde bir kez 200-400 mg'dır. Kriptokokal enfeksiyonlar için tedavi seyrinin süresi, elde edilen antimikotik etkiye bağlı olarak, kriptokokal menenjitde, tedavi süresi 6-8 haftaya kadar devam eder.
 3. Orofarengeal kandidiyazis ile, bir ila iki hafta boyunca günde bir kez 50-100 mg alın (gerekirse, tedavinin seyrini uzatın).
 4. protez tedavisi için antiseptik preparatlar tayin ederken protezlerin giyen neden olduğu atrofik oral kandidiyazis, ilaç Flukonazol 2 hafta boyunca günde 50 mg alarak.
 5. Cildin mikozu ile (ayak, vücut, kasık bölgesi ve kandidiyaz enfeksiyonları dahil), doz haftada bir kez 150 mg veya 50 mg 1 kez / gün'dür. Terapi süresi, ayak mycoses ile 2-4 hafta - 6 haftaya kadar.
 6. Pitriyazis ile, önerilen doz 2-4 hafta boyunca 50 mg 1 zaman / gün.
 7. Onikomikoz ile önerilen doz haftada bir kez 150 mg'dır. Tedavi, enfekte olmayan tırnakların büyümesine kadar devam etmelidir. Parmak ve ayak parmaklarındaki tırnakların tekrarlanan büyümesi için, normal olarak 3 ila 6 ay ve 6 ila 12 ay sürer.
 8. Derin endemik mikozlar ile, ilacı 2 ila 200 mg arasında bir dozda kullanmak gerekebilir. paracoccidioidomycosis ile 24 ay - - tedavi süresi 11 tek tek ve koksidioidomikozis belirlenir 2-17 ayda, Sporotrichosis ile - 1 - histoplasmoz 16 ay - 3-17 aylar.
 9. Vajinal kandidiyaz (pamukçuk) - 150 mg bir alım.

Nüksetmeyi önlemek için ilaç, ayda bir kez 150 mg'lık bir dozda uygulanabilir. Terapi süresi tek tek ayarlanır ve 4 ila 12 ay arasında olabilir.

Yeminli düşman Mantar çivi bulundu! Çivi 3 gün içinde temizlenecektir! Al onu.

Tabletlerin kullanımı için talimatlar Flukonazol - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, analogları ve fiyat

loading...

Doktorlar fungal hastalıkların belirtileri için Flukonazol tabletleri reçete: boğaz ağrısı, yoksunluk, jinekoloji, mikozlar ve diğer hastalıklar ile ilgili enfeksiyonlar. İlaçları kullanırken, kullanım talimatlarını dikkatle takip etmeli, dozajı dikkate almalı ve istenmeyen yan etkilerin oluşmasını önlemek için kontraendikasyonları okumalısınız.

Tabletlerde flukonazol

loading...

Mantarlarla mücadele için kullanılan ilaç tablet, kapsül ve çözelti şeklinde alınabilir. Flukonazol hapları, mantar enfeksiyonlarını önlemek için mikroorganizmaların patojenik etkisiyle başa çıkmaya yardımcı olur. Tabletler, alımlarını daha kolay hale getiren birkaç dozaj seçeneğine sahiptir. Gerekirse ilacı reçete olmadan ilacı alabilirsiniz.

yapı

İlaç dışbükey şekli, beyaz veya sarımsı renkli olan tabletler şeklinde salınır. Her hapın bileşimi tabloda göz önüne alınabilir:

Flukonazol (150, 100, 50 mg)

Kolloidal silikon dioksit

Farmakolojik özellikler

Kullanım talimatları, Flukonazolün fungal hücrelerde spesifik sterol sentezinin bir inhibitörü olduğunu söylemektedir. İlaç triazol bileşikleri sınıfında yer almaktadır. Aktif madde, kandida türlerinin mikroorganizmalarına, endemik mikozların patojenlerine, kriptokoklara karşı aktivite gösterir. İlacın, sitokrom P450'ye bağlı olarak mantar enzimleri üzerindeki spesifik bir etkisi ortaya çıkmıştır. İlaç mantar hücrelerinin ergosterol lanosterole dönüşmesini engeller.

Flukonazol nedir?

Aktif madde flukonazol, bir dizi fungal hastalığa karşı etkilidir. Tabletler kullanım için aşağıdaki endikasyonlara sahiptir:

 • Cryptococci cinsinin mikroorganizmalarının neden olduğu mantar menenjiti;
 • akut veya tekrarlayan formda vajinal kandidiyaz;
 • Cildin mikozu (kasık bölgesi, ayaklar, gövde);
 • mantar tırnak enfeksiyonları;
 • Kandidiyazis balanit;
 • oral kandidiyaz;
 • mukus kandidiyaz (orofaringeal, cilt mukozası, özofagus mantarı, kandidüri);
 • invaziv kandidiyaz;
 • renkli liken;
 • malign neoplazmları olan, radyasyon veya kemoterapi gören hastalarda mantar lezyonlarının önlenmesi;
 • derinin kandidiyazı;
 • AIDS'li hastalarda kriptokokların neden olduğu enfeksiyonun önlenmesi.

Doz ve Yönetim

loading...

Flukonazol tabletleri tamamen yutulmalı, az miktarda su ile yıkanmalıdır. Uygun doz, mantarın türüne, enfeksiyonun şiddetine göre hesaplanır. Kullanım talimatları aşağıdaki koşulları gösterir:

 • Kandidemi ve dissemine kandidiyazis hastaları ilk günlerde 400 mg olarak gösterilir, daha sonra doz 200 mg'a düşürülür. Çocuk genelleştirilmiş kandidiyazis tedavisi için, çocuğun kilosunun 1 kg'ı başına günlük 6-12 mg'lık bir fon reçete edilir.
 • Orofarengeal kandidiyazis tedavisi 1-12 hafta boyunca gerçekleştirilir. Her gün ilacın 50 ila 100 mg alması gösterilmiştir.
 • Oral mukozanın atrofik kandidiyazı olan hastalar 50 mg / gün içmelidir. Tedavi 14-30 gün boyunca gerçekleştirilir.
 • İmmün yetmezlikli hastalarda orofarengeal kandidiyazisin önlenmesi için, 150 mg Flukonazol haftalık olarak alınmalıdır.
 • Kriptokokal menenjit ve bu patojenin neden olduğu diğer enfeksiyonlar ile günde 200-400 mg reçete edilir. Terapi süresi 1,5-2 aydır.
 • Enfeksiyöz deri hastalıkları haftalık bir doz 150 mg ile tedavi edilir. Kurs, 2-4 haftadır, mantarlar erkeklerin terimini durdurur ve kadınlar 1,5 aya kadar uzatılabilir.
 • Pitriyazisli hastalar 300 mg / haftada gösterilir. Terapi 14 gün sürer.
 • Mantar çivi için kabul şeması: 150 mg / hafta. Sağlıklı bir plaka etkilenen olanı tamamen değiştirdiğinde tedavi tamamlanmalıdır.
 • Vajinal kandidiyaz tedavisi, 150 mg'lık bir dozaj ile tek bir tablet alımını içerir. Kronik pamukçuk önlenmesi için 1 kez / ay sıklıkta ilacın benzer bir dozunu içmek için gereklidir.

Özel talimatlar

loading...

Tabletlerle tedavi Flukonazol, laboratuar testlerinin yokluğunda başlayabilir. Tedaviye devam etmek klinik hematolojik remisyonun ortaya çıkmasına kadar gereklidir. Tedavi erken durdurulursa, nüks oluşabilir. İlacın aktif maddesi böbrekler tarafından atılır, bu nedenle, yetersizliği olan hastalarda kullanıldığında, önlemlerin alınması tavsiye edilir.

İlaç kullanımının karaciğerde toksik değişikliklere yol açtığı nadir durumlar vardır. Eşzamanlı hastalıkları olan hastalarda ölümcül bir sonuç gözlemlenmiştir. Çoğu durumda hepatotoksik etki geri dönüşümlüdür, ilaç kesildikten sonra semptomları kaybolur. HIV'li hastalarda alerjik bir döküntü meydana geldiğinde, Fluconazole almayı bırakmak önemlidir. Döküntü, invaziv veya sistemik mantar enfeksiyonları olan hastalarda ortaya çıkarsa, eritema multiforme, büllöz değişikliklerin gelişmesinde ilacı gözlemek, ortadan kaldırmak gereklidir.

Flukonazol kullanmadan önce karaciğer, kalp, böbrek hastalıklarından muzdarip hastalar bir doktora danışmalısınız. Pamukçuk'u tek bir ilaçla tedavi etmeden önce, bir kadın hastalığın semptomlarının ilk 24 saatte azaldığı konusunda uyarılmalıdır. Tam terapötik etki birkaç gün içinde gelir. Bu süre zarfında maya enfeksiyonu belirtileri ortadan kalkmadıysa, jinekoloğa başvurmanız gerekir.

Hamilelikte

loading...

Gebe kadınlarda Flukonazol tablet kullanımına ilişkin kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Gebeliğin ilk trimesterinde annenin ilacı yüksek dozda kullanırken birkaç vaka vardır, fetus gelişimsel bozukluklar göstermiştir. Aşağıdaki yan etkiler tespit edilmiştir: Ön kısmında kafatasının oluşumunun yetmezliği, kalça kemiklerinde, konjenital kalp hastalığı, brakisefali, yarık damak, artrogripozis eğriliği. Düşük dozlarda Flukonazol kullanımı ile çocuğun gelişimindeki anormallikler hakkındaki veriler bildirilmemiştir.

Hamilelik sırasında ilaç reçete edilmez, mantar enfeksiyonu hayatı tehdit eder, tolere edilmesi zordur ve ilacın yararları fetusun riskini aşarsa, bu ilaçları tolere edemez. Emzirme döneminde ilacın atanması kontrendikedir, çünkü anne sütündeki konsantrasyonu kan plazmasındaki aktif maddenin içeriğine benzerdir. Bu koşullar altında, çocuk istenmeyen yan reaksiyonlar yaşayabilir.

Ilaçlarla etkileşim

loading...

Flukonazol bazı ilaçlarla reaksiyona girebilir. Diğer ilaçlarla eşzamanlı alım aşağıdaki sonuçlara neden olabilir:

 • Sisaprid ile kontraendikasyon, ventriküler tachystolik aritmi gelişme riski yüksektir.
 • Flukonazol ile birlikte antibiyotik Eritromisin alımı kardiyotoksisiteye, ani kardiyak ölüme yol açar.
 • Warfarin ile kombinasyon antifungal ilacın protrombin süresini arttırır.
 • Hipoglisemi olasılığı, aktif madde tabletleri ve sülfonilüre türevlerinin etkileşimi ile artar.
 • Kandaki flukonazol konsantrasyonunu arttırmak, hidroklorotiyazid ile çoklu kombine kullanım olabilir.
 • Rifampicin ile etkileşime girdiğinde, hekim antifungal tabletlerin dozunu artırma olasılığını dikkate almalıdır, çünkü aktif maddenin yarı ömrü azalır.
 • pimozid terfenadin, astemizol ile flukonazolun aynı anda uygulanması, kinidin nedeniyle aritmiler tahisistolicheskoy ventrikül riskine kontrendikedir.
 • İlaç Siklosporin ile birleştirilirse, hastanın kanındaki hastanın içeriğini izlemek için tavsiye edilir.
 • Uzun süreli kullanımı olan flukonazol, teofilin temizleme hızında bir azalmaya neden olabilir, bu nedenle aşırı dozda olası semptomların görünümünü izlemek gereklidir.
 • Bir antifungal ilaç ve Zidovudin kombinasyonu, ikincisinin yan etkilerini artırır.

Alkol ile uyumluluk

loading...

Flukonazolün alkolle etkileşimi tehlikesi, karaciğer ve kalp üzerindeki zararlı etkilerinden kaynaklanır. Eş zamanlı alım ciddi alerjik reaksiyonlara, anjioödem, anafilaktik şoka neden olabilir. İlacın ve etanolün etkileşimi, dengeden sorumlu organların çalışmasında bozulmaya yol açar. Durum uzun süreli baş dönmesi ile belirlenen bir baş dönmesi - bir rahatsızlık gelişmesi ile karakterizedir.

Flukonazolun Yan Etkileri

loading...

Fazla doz Flukonazol tüketirseniz veya uygun olmayan şekilde kullanırsanız, çeşitli organları etkileyen yan etkiler oluşabilir. Organizmanın istenmeyen sonuçları aşağıdaki gibi ortaya çıkar:

 • Sinir sistemi: baş ağrısı, baş dönmesi, tat değişiklikleri, titreme, uykusuzluk, kramplar, uyuşukluk, parestezi.
 • mide-bağırsak sisteminin reaksiyon ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma, anoreksi, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ağız mukozasının kuruluğu ile belirlenir.
 • döküntü ortaya çıkabilir fonların etkisiyle ciltte, aşırı terleme, toksik epidermal nekroliz, ekzantemantozny püstülozis, alopesi, eksfolyatif lezyonlar ortaya çıkar.
 • Kardiyovasküler sistemin yanından, antifungal ilacın yan etkisi aritmi ile kendini gösterir.
 • Bağışıklığa maruz kalmak anafilaksi oluşumuna yol açabilir: anjioödem, kaşıntı, ürtiker.
 • karaciğer ve safra yolları: karaciğer, hepatit işleyişinde alkalin fosfataz, karaciğer enzimleri, bilirubin, sarılık, safra yolu tıkanıklığı, hepatoselüler nekrozu, yetmezliği ve başarısızlık aktiviteye sahiptir.
 • Hematopoetik ve lenfatik sistemlerin rahatsızlıkları anemi, trombositopeni ve lökopeni ile ifade edilir.
 • Kas-iskelet dokularına verilen hasar belirtisi, miyaljinin gelişmesidir.
 • Bir metabolik bozukluk ile bağlantılı olarak, kolesterol konsantrasyonunda, hipokalemide bir artış vardır.
 • Diğer sonuçların yanı sıra, asteni, yorgunluk, ateş ve zayıflık not edilir.

Kontrendikasyonlar

loading...

Herhangi bir antifungal ilaç gibi, Flukonazol tabletleri bir dizi kontraendikasyona sahiptir. Belirli faktörler varsa ürünün kullanımı yasaktır:

 • 3 yıla kadar yaş;
 • aktif maddeye aşırı duyarlılık, azol bileşikleri, tabletlerin diğer bileşenleri;
 • laktaz eksikliği, laktoz, glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu;
 • emzirme dönemi;
 • Dikkatli ilaç alkolizm, gebelik, karaciğer ve böbrek yetmezliği, asetilsalisilik asit alerjisi, kalp ritim bozuklukları için reçete edilir.

Satış Koşulları ve Depolama

loading...

İlaç Flukonazol reçete olmadan dağıtılır. İlacın raf ömrü 3 yıldır. Depolama için en uygun koşullar karanlıktır, çocuklar için erişilmezdir, sıcaklığın 25 derecenin üzerine çıkmadığı bir yer.

Flukonazol analogları

loading...

Flukonazol satın almak için bir fırsat yoksa, benzer maddelere benzer bir antifungal etki gösteren, aktif maddeye benzer ilaçlar kullanabilirsiniz. Popüler ikameler böyle ilaçlardır:

Flukonazol Fiyatı

loading...

Flukonazolün eczanelerde veya çevrimiçi mağazalarda maliyeti üreticiye ve dozaja bağlıdır. Moskova'daki perakende satış mağazalarındaki fiyatları aşağıdaki tablodan karşılaştırın:

Flukonazol kapsülleri 150 mg - kullanım talimatları, yardımcı olur

loading...

Hızlı sayfa gezinme

Flukonazol, çeşitli mantar türlerine karşı etkili bir ilaç olduğu kanıtlanmış bir antimikotik ilaçtır. Kandidiyazis, pamukçuk, liken, onikomikoz ve diğer birçok mikoz gibi hastalıkların hafif, akut ve kronik formları için kullanılır.

Flukonazol en görünür semptomları yok etmekle kalmaz, aynı zamanda "enfeksiyonu" derinden içeride bırakır, diğer birçok yol da olduğu gibi - bu da enfeksiyonun nedensel etkisini etkiler.

Flukonazolun ana farmakolojik etkisi antifungaldir. Maddenin bileşenleri, mikroorganizmaların hücre zarının koruyucu özelliklerini azaltır, böylece üreme, büyüme ve gelişimini durdurur. Vücut tarafından hızla emilir ve daha sonra böbrekler tarafından atılır. Sadece tedavi için değil, aynı zamanda olası bir miyoz relapsının önlenmesi için de kullanılır.

Flukonazol, kapsüller formunda (50 ve 150 mg) mevcuttur. İç - beyaz toz. Yabancı kirleticilerin bulunmasına izin verilmez. Aktif madde birçok flukonazol tarafından bilinir. Ek bileşenler, birçok ajanın bir bileşeni olan anhidroz silikon dioksit, laktoz monohidrat, sodyum loril sülfat ve ayrıca nişasta içerir.

Kapsül kabuğu Flukonazol, mantarın hoş olmayan semptomlarından kurtulmaya yardımcı olan titanyum dioksit içerir. İlaç ayrıca bir film (magnezyum stearat dahil), özel bir çözelti ve bir toz ile kaplanmış bir tablet olarak mevcuttur.

Flukonazol kapsül 150 ve fotoğrafın 50 mg

Flukonazol kapsüllerinin (150 mg) çok popüler olduğunu ve kullanım talimatlarının aşağıda mevcut olduğunu belirtmek gerekir. Bununla birlikte, bu açıklama diğer dozaj formları için uygundur - örneğin tabletler veya çözelti.

Kapsül Flukonazol ile neler yardımcı olur?

loading...

Flukonazol ne yardımcı olur? Her şeyden önce, ilacın amacı parazit mantarlarla enfeksiyon ve enfeksiyonun önlenmesidir. Bu tür hastalıklar şunlardır:

 • kriptokokkoz;
 • herhangi bir formdan genelleştirilmiş kandidiyaz;
 • takma dişlerin yerleştirilmesinin neden olduğu, mukoz membran ve deri kandidiyazı;
 • herhangi bir biçimde ve nüksetme ile vajinal kandidiyaz (pamukçuk);
 • tümörlü hastalarda mikoz önlenmesi;
 • tırnak plakalarının mantarı;
 • vücut ve ayakların mikozu;
 • mahrumiyet (esas olarak - otrebus);
 • endemik mikozlar.

Önceden Flukonazol ciddi bir ilaç olduğu için bir doktor ile muayene yapılması tavsiye edilir. Tedaviye karşı sorumsuz bir tutum, istenmeyen sonuçlara yol açacaktır.

Bazı durumlarda, yararın zarardan daha büyük olması halinde 5 yaşından küçük çocuklar için flukonazol kullanılır. Bu durumda, dozaj ve uygulama süresi sadece doktorla ayrı ayrı tartışılmaktadır.

Flukonazolun hastalık türüne göre kullanımı için talimatlar

loading...

ayak mantarı belirtileri

Flukonazol oral yoldan verilir. Uzmanınız ile tedavi süresi ve hassas dozaj kontrol edin. Aşağıdakiler çoğu hasta için uygun olan ortalama standart değerlerdir.

kriptokokkoz: Tedavinin ilk günü 400 mg'dır, daha sonra tedavi 200 mg / gün formatında devam eder. 6-8 haftalık bir süre boyunca kriptokok menenjitinden kurtulmak mümkündür. Önleme, ana ilaç kursunun tamamlanmasından sonra uzun bir süre sürer. Bu günlerde ilacın miktarı 200 mg / gündür.

Genelleştirilmiş kandidiyazis: yaklaşık 100 mg / gün. Tam dozaj bir uzman ile tartışılmalıdır. Dönem terapisi - 2-3 hafta. Hastalığın bozulma riski altında, ilaç miktarı genellikle 400 mg / güne çıkarılır.

Mukoza zarının ve cildin kandidiyazı için Flukonazol: 50 ila 150 mg / gün. Tedavi - 1-2 aya kadar; rahatsızlık takma dişler tarafından provoke edilirse, o zaman iyileşme gelene kadar bir antiseptik ile tedavi edilmelidir. Genellikle 2-3 haftadır.

Kadınlarda pamukçuk için flukonazol 150 mg / gün oranında uygulanır. Genellikle ilacın bir kerelik yeterli alımı. Menstürasyon sırasında sıklıkla profilaktik olarak reçete edilir, çünkü bu sırada hastalığın tekrarlaması veya alevlenmesi olasılığı özellikle yüksektir.

Doktorlar pamukçuklu kadınların ortak bir tedaviye tabi tutulmasını önermektedir. Genital kandidiyaz enfekte olmak kolaydır ve bunu tedavi etmek çok daha zordur. Komplikasyonlar, tüm organizmanın işlev bozukluğu ile doludur.

Tırnak mantarı. Talimatlara göre, çivi mantarından 150 mg Flukonazol tüketmek gerekir - uygulama tam iyileşme kadar haftalık olmalıdır. Ana kriter etkilenen tırnak plağının büyümesidir. Pembe bir renge sahip olmalı, kısmen deforme olmamalı, parçalanmamalı ve kırılmamalıdır.

 • Ortalama olarak, hastalar, 6 ay boyunca, el bileği üzerindeki tırnakların enfeksiyonu ve 9-12 ay boyunca ayaktaki hastalık ile başa çıkmaktadırlar.

Önlemek için Tümörlü hastalarda mikozların oluşması, tedavinin ana seyri tamamlandıktan sonra günde 200 mg ilaca uygulanır.

Vücudun ve ayakların mikozu ile iki tedavi rejimi vardır. Bunlardan biri Flukonazol 150 mg (1 kapsül) kullanılmasıdır, talimatlar bu miktarların haftalık olarak uygulanması gerektiğini belirtmektedir. İkinci seçenek 50 mg / gündür. Tedavi süresi bir aya kadardır, ancak ayakların enfeksiyonu genellikle tam iyileşme için 6 haftaya kadar sürer. Tedavinin sonunda, soyma, kaşıntı, tahriş ve kızarıklık ortadan kalkar. Yürürken acı verici duyular olmamalıdır.

Peregrine liken Flukonazol 150 mg - toplam 300 mg / hafta çift doz gerektirir. Terapi süresi - yaklaşık 14 gün, aynı günde ilacın kullanılması istenir. Bazen bir kerelik 400 mg ilaç dozuna yardımcı olur. Başka bir tedavi rejimi 3-4 hafta boyunca 50 mg / gündür.

Derin endemik mikozlar ilacın günlük 200 ila 400 mg arasında bir miktarda kullanılmasını gerektirir. Terim tedavisi, kural olarak, uzun - 2-3 yıl, eğer hasta doktorun tüm talimatlarını titizlikle takip ederse.

Kontrendikasyonlar, yan etkiler ve aşırı doz

loading...

Flukonazolün temel sınırlaması, ilacın belirli bir bileşenine veya tüm bileşime ve ayrıca tarihteki diğer antimiikotik ajanlara karşı aşırı duyarlılığın varlığıdır.

 • Terfenadinin ve ilaçların eşzamanlı kullanımı, kullanılan Fluconazole miktarı 400 mg / gün ise;
 • 4 yıla kadar yaş.

Dikkatli: alkolizm, böbrek ve / veya karaciğer yetmezliği, gebelik, olası aritmi olan hastalar, yaşlılık yaşı.

Flukonazol bir antibiyotik değildir, bağışıklığa karşı güçlü bir hasar meydana gelmez. Yan etkilerin listesi şunları içerir:

 • mide bulantısı, kusma, tat alma, yemeyi reddetme (ilaç kullanıldığında ortaya çıkan iştah kaybı), ishal, şişkinlik, hepatit ve sarılık (nadiren);
 • şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk;
 • lökopeni (nadiren);
 • tipik alerjik reaksiyonlar - şişlik, kızarıklık, kaşıntı, yanma ve aynı zamanda çok nadiren - anafilaktik şok;
 • Böbreklerin ve / veya karaciğerin çalışmasında kesintiler.

Doz aşımı Flukonazol belirtileri - bir halüsinasyon, paranoid davranışı olan bir şok durumu. Tedavi gastrik lavajdan ve doktora bir sonraki ziyaretten oluşur.

Özel talimatlar, hamilelik ve emzirme

Flukonazol ile tedavinin kesilemeyeceğini unutmayın, aksi takdirde hastalığın nüksetmesi veya kötüleşmesi söz konusu olacaktır. Karaciğer ve böbreklerin normal işleyişini izlemek gereklidir. İşlerinin ihlali ile ilgili herhangi bir işaret için, bir doktora başvurun, bu durumda ilacın kullanımı durdurmak zorunda kalacaktır. Bu özellikle yaşlılar için geçerlidir.

Yan etkiler varsa, flukonazol atılmalıdır. Tek istisna hafif alerjidir, ancak bir uzmanla birlikte çözülür.

AIDS hastalarında, mantar deri lezyonlarına bağlı kaşıntı, yanma ve kovanlar daha sık görülür. Bu semptomların nedeni Flukonazol kullanımı ise, o zaman ilaç kesilmelidir.

Yavaşlama reaksiyonu ve dikkati odaklama zorluğu pek olası değildir, bu yüzden ilaç çeşitli mekanizma ve / veya araçları yöneten insanlar tarafından kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Hamilelikte, flukonazol tavsiye edilmez. Bir istisna, annenin hayatı için bir tehdittir. Fakat aynı zamanda, olası fayda bir kadının ve gelecekteki bir çocuğun hayatı için olası riski aşmalıdır.

 • Emzirme döneminde, ilaç kesinlikle yasaktır. Maddenin bileşenlerinin süt ve plazmadaki konsantrasyonu aynıdır.

Flukonazol analogları, ilaçların bir listesi

Verimsizliği veya güçlü yan etkileri nedeniyle Flukonazolün bir analog ile değiştirilmesi kararlaştırıldıysa, aşağıdaki ilaçlara dikkat edin:

Yukarıdaki ilaçların benzer bileşimlere, eylemlere, endikasyonlara ve kontrendikasyonlara (bazen) sahip olmasına rağmen, ilacı değiştirmeden önce bir doktora başvurulması önerilir. Kullanım için talimatlar Flukonazol, analoglar için incelemeler ve fiyatlar uygulanmaz ve analog için Flukonazolun kullanımı, reçetesi veya değiştirilmesi ile ilgili bir kılavuz olarak kullanılmamalıdır.

Herhangi bir ilacın kullanımının önceden doktorla mutabık kalınması gerektiğini ve Flukonazolün bir istisna olmadığını unutmayın.

Flukonazolün amacı nedir?

Sadece Flukonazolün neye yardımcı olduğunu bilemez aynı zamanda tedavi için de kullandığını bilen hastalarda, birçok mantar hastalığının tedavisi başarılı olmaktadır. Bu ilacın kullanıldığı dünyadaki ülke sayısı zaten elli olmuştur. Ayrıca, Flukonazol zamanımızın en etkili sistemik antimikotiklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Hazırlığın açıklaması

flukonazol - sentetik kökenli güçlü bir antifungal ilaç, triazol türevi. İlacın terapötik etkisinin etkinliği, bileşimi içindeki ana aktif bileşen olan flukonazolün özellikleri ve aktivitesine bağlıdır.

Farmakolojik özellikler

Çözeltinin eyleminin özgüllüğü, mantarın hayati aktivitesini sağlayan bir madde olan ergosterol (miycosterol) üretimini baskılama yeteneğinde yatmaktadır. Ergosterol insan vücudunun hücrelerinde oluşmadığından, ajanın etkisi seçici ve amaçlıdır.

Flukonazol ile yapılan tedavinin sadece ergosterol üretimini engellemediği, aynı zamanda mantar mikroorganizmalarının hücre zarlarının geçirgenliğini arttırdığı ve bunun sonucunda üreme ve üremelerinin imkansız hale geldiği ve durduğu da karakterizedir.

Böylece, mantar sporlarının tahribatı, aşağıdakilerden dolayı hücresel seviyede meydana gelir:

 • ilacın fungisidal özellikleri - mantarların biyokimyasal reaksiyonlarını kontrol eden enzimlerin bloke edilmesini sağlamak;
 • Mantar hücrelerinin tamamen tahrip sağlayarak, ilacın fungistatik aktivitesi.

Diğer antifungal ilaçlarla karşılaştırıldığında, Flukonazolun etkisi insan vücudundaki sitokrom P450 enzimlerini etkilemez, bu nedenle karaciğer tarafından sağlanan oksidatif süreçlere müdahale etmez.

Kullanım endikasyonları

İlacın en yüksek aktivitesi, kriptokok, kandida, trikofiton, mikrosporum, histoplazma, koksidioidez, blastomikoz gibi mantarların neden olduğu hastalıkların yok edilmesinde kendini gösterir.

Çoğu zaman, dermatologlar Flukonazol'ü şöyle derler:

 • sistemik kandidiyaz;
 • menenjit ve sepsis dahil olmak üzere sistemik kriptokokoz;
 • vajinal kandidiyaz;
 • mukoza zarının kandidiyazının yenilgisi;
 • acımasız (çok renkli) liken;
 • endemik tip derin mikozlar - onikomikoz, histoplazmoz, sporotrikoz, koksidioidomikoz, yanı sıra ayak ve kasık bölgesinde cilt enfeksiyonları.

Ayrıca, ilaç koruyucu bir ajan olarak belirtilmektedir. Uzmanlara göre, Bağışıklık sisteminin işlevselliğinde bir azalma ile Fluconazole almak gereklidir, Özellikle kanser hastalarında ve radyasyon tedavisinin tedavisinde, organ naklinden önce ve ayrıca mantar enfeksiyonu ile enfekte kişilerle temastan sonra.

Uygulama özellikleri

İlaç Flukonazol, 50 mg, 100 mg ve 150 mg'lık bir dozaj ile intravenöz uygulama, oral şurup, yanı sıra kaplanmış tabletler ve kapsüller için bir çözelti formunda mevcuttur.

İlacın başlangıç ​​dozu hem intravenöz hem de oral uygulama için aynıdır ve 400 mg'dır. Bu durumda ilacın iç uygulaması gıda rejimine bağımlı değildir, çünkü ilacın yüksek bir emilim ve biyoyararlanım seviyesi vardır. Bu nedenle, kadınlara sadece hamilelik veya emzirme ihtiyacı yoksa Flukonazol reçete edilir.

Takip eden terapötik etki şeması ve ilacın günlük hacmi, katılan hekim tarafından belirlenir.

İlaç almak için kontrendikasyonlar

Flukonazolün etkinliği, ancak kendi yönetimine kontrendikasyonlar varsa mümkündür.

İstenmeyen faktörler arasında:

 • böbrek ve karaciğer yetmezliği;
 • ilacın aktif bileşenine özel duyarlılık;
 • aritmi ve kalp hastalığı;
 • hormonal bozukluklar;
 • diğer sistemik antimikotik veya alkol ile alım.

Ek olarak, ilaç 16 yaşın altındaki hastalara alınmamalıdır.

Flukonazol pamukçuktan tedavi edildiğinden, hastanın bireysel özelliklerini de hesaba katmak gerekir - hastalığın şiddeti, reçetesi ve şekli, diğer cinsel enfeksiyonların varlığı.

Diğer durumlarda, Flukonazol kullanımı hem karmaşık terapinin ayrılmaz bir bileşeni olarak hem de birçok fungal lezyon tipini tedavi etmek için bağımsız bir araç olarak gösterilmektedir.

Bir hata mı buldunuz? Onu seçin ve Ctrl + Enter tuşlarına basın

Hangi tabletlerden Flukonazol: endikasyonlar ve kontrendikasyonlar, uygulama şekli, yan etkiler

Patojen olarak, sadece bakteriler ve virüsler değil, aynı zamanda patojenik mantarlar da hareket edebilir. Mantar hastalıkları meydana geldiğinde, tedavi uygun ilaçların kullanımı ile gerçekleştirilir. En etkili antifungal ajanlardan biri Flukonazol ilaçtır.

Hazırlığın özellikleri

Kapsüllerde Flukonazol

Flukonazol maddesi Triazol türevidir. Bu bileşenin ana özelliği, patojenik mantarlarda bulunan mikosterol üretimini inhibe etme kabiliyetidir. Bu nedenle, preparat belirgin bir antifungal aktivitesi ile karakterize edilir. Çeşitli mantar gruplarına göre aktiftir ve bu nedenle geniş bir uygulama alanına sahiptir.

İlaç, oral uygulama için tabletler biçiminde ve intravenöz kullanım için bir çözelti halinde mevcuttur. Flukonazolün farklı formlarındaki farmakolojik ve farmakokinetik özellikler farklı değildir. İlaç, tabletler ve ampullerde 50 mg ve 150 mg tarafından üretilir.

Preparatın aktif bileşenleri, yüksek bir emici kapasiteye sahiptir. Biyoyararlanım seviyesi, etkinliğin derecesini etkileyen% 90'dan fazladır. Emme sürecini etkilemediği için gıda ile eşzamanlı olarak tüketilmesine izin verilir. Kandaki maksimum konsantrasyon, uygulamadan 30-90 dakika sonra not edilir.

Flukonazol, hemoglobine düşük düzeyde bağlanır. Bu durumda ilacın aktif bileşenleri, tükürük ve balgam dahil olmak üzere vücuttaki tüm sıvılara serbestçe nüfuz edebilir. Bu akışkanlardaki konsantrasyon, kan plazmasındaki konsantrasyona benzer.

Deri tabakalarında ve ayrıca ter sıvısında yüksek bir flukonazol konsantrasyonu görülür. Bileşenlerin birikimi, cildin stratum korneumunda meydana gelir. Vücuttan atılım idrarla gerçekleştirilir (yaklaşık% 80).

Genel olarak, Flukonazol yüksek düzeyde biyoyararlanım ve iyi emilim ile karakterize edilen geniş spektrumlu bir antifungal ajandır.

Flukonazol kullanımı için endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

Fungal aktiviteyi baskılama yeteneği nedeniyle, Flukonazol hemen hemen her mantar hastalığında kullanılabilir. Alma ve dozaj yöntemine bağlı olarak, karmaşık ilaçlarda bağımsız veya yardımcı bir ajan olarak kullanılır.

Kabul için endikasyonlar:

 1. Cryptococcosis. Hastalık, etken maddesi patojenik maya hücreleridir ve üst solunum yolunu daha sık etkilemektedir. En çok, çoğunlukla erkeklerde, vücudun bağışıklık özellikleri düşük olan kişilerde görülür. Tedavinin yokluğunda kriptokokoz, meningoensefalit şeklinde komplikasyonlara neden olur. Başlıca semptomlar başın arkasındaki yoğun baş ağrıları, bilinç bozukluğu, felçlerdir.

Kandidiyaz. Hastalığın başlangıcı, normalde bağırsakların mikroflorasının, ağız boşluğunun, vajinanın bir parçasını oluşturan Candida'nın mantar organizmalarının sayısındaki bir artıştan kaynaklanır. Kandidiyazın çeşitleri patojenik mikroorganizmaların yerine bağlı olarak değişir. Ana belirtiler: genital bölgede yanma hissi, idrar yaparken bol miktarda beyaz akıntı, ağrı. Flukonazol, mukoza zarlarındaki mantar sayısını normalleştirmeyi amaçlayan kompleks antifungal tedavi için kullanılır.

 • Balanoposthitis. Ürolojik hastalık, glans penisinin iltihabı ve prepusun iç yüzeyi ile birlikte. Hastalığın nedensel ajanları, maya mantarlarının yanı sıra stafilokok ve streptokok enfeksiyonlarıdır. Kaşıntı, penisin başı etrafında sürtünme hissi, deri renginde bir değişiklik, patolojik akıntı eşlik eder. Flukonazol, fungopozit mantar formlarını tedavi etmek için kullanılır.
 • Kutanöz mikoz. Deri lezyonlarının meydana geldiği bir grup hastalıktır. Mantar enfeksiyonu ciltteki küçük lezyonlarla oluşur: kesikler, çizikler. Ağırlaştırıcı bir faktör, hangi dermatomikozun kronik bir forma geçtiğine maruz kaldığında, bağışıklığı azaltmaktadır. Semptomoloji, hastalığın türüne bağlıdır ve ekspresyon derecesinde, dağılım alanında önemli ölçüde farklılık gösterebilir.
 • Zoster. Flukonazol ile tedavi genellikle pityriyazis ile reçete edilir. Bu hastalıkta, patojenik mantarlar, epidermisin stratum korneumunu etkiler ve ciltte, çoğunlukla sırt, göğüs, boyunda küçük kırmızı lekeler ile sonuçlanır. Bu, mantarın cildin rengini belirleyen bir pigment maddesi olan melanin üretimindeki etkisinden kaynaklanır.
 • Onikomikozu. Tırnak plağının hasar gördüğü hastalık. Oje soyma, çiviyi soyma, rengini değiştirme eşlik eder. Ayrıca onikomikoz tırnak plağının deformasyonunu artırabilir. Hastalığın etken maddesi, dermatofitler grubundan mantardır.
 • Önleme. Flukonazol, mantar hastalıklarının gelişmesini önlemek için koruyucu amaçlar için kullanılır. Ayrıca, ilaç relapsı önlemek için ana tedaviden sonra kullanılabilir. Önleyici amaçlar için dozaj, hastanın vücudunun bireysel özelliklerine bağlı olarak bir doktor tarafından reçete edilir.
 • Genel olarak, Flukonazol, patojenler bu maddeye karşı hassas olan mantar hastalıklarında kullanım için endikedir. Hangi tabletlerden Flukonazol olduğunu belirleyin, kitte bulunan ilaca tam talimat verir.

  Antifungal ilaç, etkin maddenin yüksek bir konsantrasyonu ve farmakolojik özellikleri ile ilişkili olan güçlüdür. Bunun ışığında, ilacı almanın yasak olduğu kontrendikasyonlar vardır.

  Kontrendikasyonlarda çocuk yaşı

  • Flukonazole veya ilacı oluşturan diğer maddelere karşı bireysel aşırı duyarlılık
  • Yaş sınırı (16 yıla kadar)
  • Terfenadine içeren ilaçların eşzamanlı uygulanması
  • Şiddetli karaciğer yetmezliği
  • Böbrek yetmezliğinin geç aşamaları
  • Alkol ile eşzamanlı resepsiyon
  • Kardiyovasküler sistem hastalıkları
  • Hormonal bozukluklar

  Gebelikte kontrendikedir. İlacın alınması, doğumsal anomalilerin gelişmesine yol açacak olan fetusun patolojik değişikliklerini tetikleyebilir. Özellikle, kafatasının yüz bölümünün deformasyonu, kas-iskelet sistemi gelişiminin ihlali, kalp kasının konjenital malformasyonları tarif edilmektedir.

  Erken gebelikte nadiren Flukonazol kullanılması amaçlanan kullanım anne veya çocuğa olası zararı aşarsa kullanılabilir. İlacın maksimum dozu 150 mg olup, bir kez alınır.

  Emzirme döneminde yüksek penetrasyon yeteneği nedeniyle alım için tavsiye edilmez. Anne sütündeki ve kan plazmasındaki aktif maddenin konsantrasyonu hemen hemen aynıdır, bu nedenle bir çocuğun yutulması yüksek bir ölüm olasılığı ile birlikte aşırı dozda ciddi zehirlenmeyi tetikleyebilir.

  İlaç Flukonazol karmaşık antifungal tedavinin bir parçası olarak veya bağımsız bir araç olarak kullanılır. Alınmadan önce vücut için olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla bir yan etki listesi ile tanışmak gereklidir.

  Tıbbi ürünün kullanım şekli

  Flunazol alımı şeması, hastalığın tipine ve hastaların yaşına göre değişir. İlaç tabletler halinde ağızdan alınabilir veya bir solüsyon kullanılarak intravenöz olarak alınabilir. Farklı salım biçimleri için dozaj farklı değildir.

  İlacın şiddetli antifungal aktivitesi ve vücuttan uzun bir atılım ile karakterize olması göz önüne alındığında, günde 1 alım yapılması yeterlidir. Dozaj günde 200-400 mg arasında değişir ve hastalığın şiddetine bağlıdır. Tedavinin süresi 7 ila 30 gündür.

  Giriş 1 yaşın altındaki çocuklar için kategorik olarak kontrendikedir. 1-16 yaşlarında, Flukonazol kullanımı, vücutta veya ölümde geri döndürülemeyen etkilere neden olabilecek mantar hastalıklarıyla gerçekleştirilebilir. Bu durumda, dozaj günde bir kez 50-100 mg'dan fazla değildir.

  Çeşitli hastalıklar için uygulama:

  • Zoster. Pitriyazis tedavisi için, anlamlı olmayan Flukonazol dozları kullanılır. Tedavi süresi 14 gündür. Her gün 50 mg ilacı, yani bir tablet al.
  • Mantar. Derin deri lezyonlarında günde 200-400 mg almak gerekir. Bu gruptaki hastalıklar kural olarak tedaviye uygun değildir ve bu nedenle Fluconazole süresi iki yıla kadar çıkabilir. Tedavinin seyri, etkinliğin değerlendirilmesi ve kabulün olumsuz sonuçlarının önlenmesi amacıyla teşhis prosedürleri için küçük kesintilerle 30 güne kadar sürer.
  • Kriptokokal menenjit. Tanıdan sonraki ilk gün hastaya 400 mg Flukonazol verilir. Takip eden günlerde, günlük dozaj 200 ila 400 mg arasında değişir. İlaç tedavisinin süresi klinik etkisine bağlı olarak belirlenir. Menenjit ile maksimum giriş süresi 8 haftadır.
  • Mantar hastalıklarının önlenmesi. Önleyici amaçlar için, Flukonazol haftada bir defadan fazla kullanılmaz. Geçmişte hastalık vakaları varsa, nüksetmeyi önlemek için 100 mg ilaç (2 tablet) almanız gerekir. Fungal hastalık vakası yoksa, haftada 1 tablet (50 mg) almak yeterlidir.

  Flukonazol ile tedavi, sadece reçete edilen dozlar gözlendiğinde ve bir uzmanın önerileri gözlendiğinde etkilidir.

  Pamukçuk için uygulama

  Flukonazol, kandidiyazis için ana ilaçtır. Bu hastalık, dış genital ve iç organların mukoza zarlarını etkileyen maya benzeri mantarlar tarafından kışkırtır. Pamukçuk gelişimi mantar organizmalarının sayısında önemli bir artış ile oluşur.

  Kandidiyazisin görünümünü etkileyen faktörler:

  • Dokunulmazlıkta keskin bir azalma
  • Vitamin eksikliği
  • Azalmış estrojen üretimi
  • Premenstrual dönem
  • Bağırsak mikroflorasının ihlali
  • Sabit stres yükleme
  • Samimi hijyen kurallarına uyulmaması
  • Kontraseptif kullanım bağlamında hormonal bozukluklar

  Başarılı bir tedavi için, provoke edici faktörlerin vücut üzerindeki etkisini azaltmak gerekir. Flukonazol almak, mantarların mukoza zarlarında yeniden üretim sürecini baskılayarak bir antifungal etki sağlar.

  Hastalığın kronik bir forma geçişinin yüksek olasılığı nedeniyle zamanında tedavi gereklidir. Hastalığın ilk bölümünde, 150 mg ilaç alınmalıdır. Tekrar alımı birkaç gün sonra yapılmalıdır.

  Çoğu durumda, böyle bir rejim pamukçuk belirtilerinin tezahürünü azaltmanızı sağlar. İstatistiksel verilere göre, kandidiyazisin tedavisinde yan etki gelişme olasılığı% 15'ten fazla değildir. Tedavi süresi boyunca, bir eşin sözleşmeye girme olasılığı nedeniyle kadınların cinsel ilişkiye girmesi tavsiye edilmez. Aksi halde, güvenilir kontraseptif kullanmalısınız.

  Genel olarak, Flukonazol tabletleri yapandan bahsederken, ilacın pamukçuk tedavisinde aktif olarak kullanıldığına dikkat edilmelidir.

  Yan etkileri ve aşırı doz belirtileri

  Resepsiyon Flukonazol, kural olarak, normal olarak vücut tarafından tolere edilir ve çeşitli organ gruplarından gelen yan etkiler ile birlikte değildir. Maddeye ve diğer kontraendikasyonlara, yanlış kabul ile bireysel duyarlılık varlığında olumsuz etki gözlemlenebilir.

  Bileşenlere karşı alerji

  1. Sindirim sistemi disfonksiyonu. Resepsiyon abdominal bölgede hafif ishale neden olabilir, ishal. Flukonazolün düzenli kullanımı, enzimlerin konsantrasyonunda bir artışa yol açar. Nadir durumlarda, ilaç kullanımı, şişkinlik, karaciğer fonksiyon bozukluğu eşlik eder ve sarılık gelişimini provoke edebilir.
  2. Kardiyovasküler sistemin çalışmalarına etkisi. Flukonazol kalp üzerinde küçük bir etkiye sahiptir. Kardiyak ventriküllerin titreme ve çırpınması şeklinde kendini gösterir. Ayrıca, ilaç kalp hızını etkileyebilir.
  3. Alerji. Alerjiye yatkın kişilerde ilacın kurucu bileşenlerine vücudun negatif bir reaksiyonu gözlenir. Kabul yüz cildi şişlik, kovan, kaşıntı, artan tükürük, boğaz ağrısı neden olabilir. Şiddetli vakalarda, bronşiyal astım veya vücudun anafilaktik reaksiyonuna bir saldırı olasılığı artar.
  4. Kan oluşumu bozuklukları. Flukonazol uygulaması sırasında, kanın kalitatif kompozisyonundaki değişiklikler gözlenir. Bunun ışığında, ilaç lökopeni veya trombositopeniden muzdarip hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tedavi süresince komplikasyonları önlemek için kan testi yapılması önerilir.
  5. Metabolik bozukluklar. Flukonazolün nadir bir yan etkisi metabolik süreçler üzerindeki etkisidir. Bir antifungal maddenin kullanımı, kan plazmasındaki, hipokalemide kolesterol konsantrasyonunda bir artışa neden olabilir.
  6. Cilt reaksiyonları. İlacın etkisi, epidermal nekroliz gelişiminin olasılığını artırır, ayrıca Stevens-Johnson sendromu dahil olmak üzere ekofilaktik dermatolojik hastalıklar.

  Flukonazolün uzun süreli kullanımı veya tolere edilebilenin ötesinde tek bir doz artışı ile aşırı doz oluşabilir. Bu olguya şiddetli zehirlenme eşlik eder ve bu nedenle ilgili semptomlara sahiptir.

  Flukonazol doz aşımı belirtileri:

  • ishal
  • Bulantı ve kusma
  • baş dönmesi
  • Mekansal oryantasyon ihlali
  • Konuşmada tutarsızlıklar
  • Gelişmiş ter tahsisi
  • Cilt sivilce

  Ağır vakalarda, aşırı dozda kramplar, kısa süreli bilinç kaybı, uyuşukluk eşlik edebilir. Bu belirtiler ortaya çıkarsa, tıbbi yardım alın.

  Doz aşımı tedavisi, vücut sıvılarında Flunonazole konsantrasyonunu önemli ölçüde azaltmak için mideyi ve hemodiyalizi yıkayarak gerçekleştirilir. Bozunma ürünlerinin çıkarılmasını hızlandırmak için, vücut aktif karbon veya başka herhangi bir sorbent kullanır. Semptomatolojiye bağlı olarak ek bir ilaç tedavisi vardır.

  Flukonazol kullanımı, aksi takdirde ters reaksiyon veya aşırı doz olasılığı anlamlı şekilde arttığından, doza sıkı sıkıya bağlılık ile yapılmalıdır.

  hazırlıklar analoglar

  Analoglar arasında başlıca aktif bileşeni Flukonazol olan veya aynı etki ve uygulama ilkesine sahip olan ilaçlar yer alır. Bu ilaçlar, mantar hastalıklarının karmaşık tedavisinde veya önlenmesinde kullanılabilir.

  • Flucostat. Oral uygulama için kapsül formunda mevcuttur. İlacın bileşimi, Flukonazol tabletlerinin bileşimine benzer. Kandidiyazis, kriptokokkoz, endemik mikozlar ve ayrıca önleyici amaçlar için kullanılır. Gebelik kontrendike olmadığı zaman, ancak alımı maksimum dikkatle yapılmalıdır.

  Fungal hastalıkların tedavisinde bu ilacın yerine kullanılan çeşitli Flukonazol analogları vardır.

  Flukonazol, tablet formunda mevcut olan ve intravenöz kullanıma yönelik bir antifungal ilaçtır. İlaç çok çeşitli etkilere sahiptir, ancak kullanmadan önce, kontra endikasyonları ve yan etkileri için talimatları okumalı ve bir doktora danışmalısınız.

  Bir hata mı buldunuz? Seçin ve Ctrl + Enter, bizi bilgilendirmek için.

  flukonazol

  Açıklama şu andaki 2015/09/03

  • Latin adı: Flukonazolum
  • ATX Kodu: J02AC01
  • Aktif madde: Flukonazol (Flukonazol)
  • Yapımcı: Obolensky, Vertex, Biocom ZAO, Ozon Ltd, Sotex PharmFirma, Tıbbi Müstahzarlar Barnaul Tesisi, Doğu Çiftliği (Rusya), Sağlık, Astrafarm (Ukrayna), Hemofarm'ın (Sırbistan), (Makedonya Cumhuriyeti) Replek Pharm Ltd Üsküp, Glenmark Jenerik Ltd Hetero İlaçlar, Mantena Laboratuvarları (Hindistan)

  Flukonazol bileşimi

  Bileşimi kapsül şeklinde preparat aktif bileşeni içerir flukonazol. Kapsüller ayrıca ek bileşenler içerir: patates nişastası, polivinilpirolidon Düşük molekül ağırlıklı, kalsiyum stearat veya magnezyum stearat.

  Tabletlerde flukonazol İlave bir bileşen olarak benzer bir aktif terkip maddesinin yanı sıra sodyum lauril sülfat içerir.

  Sorunun şekli

  Bu ilaç, Flukonazol 150 mg, 50 mg, 100 mg kapsüllerde mevcuttur. Bu kapsül mavi, içi beyaz veya sarımsı granüler bir tozdur. Karton kutulara konan kontur kareler içinde. Flukonazol tabletleri, şurup, jel, fitiller, Flukonazol IV'ün uygulanması için solüsyon da üretilir.

  Farmakolojik eylem

  Özet, ilacın bir antifungal ajan olarak hareket ettiği ve spesifik sentezi inhibe ettiği bilgisi içermektedir. mantar sterolleri. Sınıfı ifade eder triazol bileşikleri.

  Bağlı olan mantarların enzimleri üzerinde belirli bir etkisi vardır. sitokrom P450. Aktif madde çeşitli suşlara karşı aktivite gösterir. Candida spp. (visseral kandidiyazda etkili dahil), Cryptococcus neoformans (kafa içi enfeksiyonlar için etkili dahil), Trichophytum spp, Microsporum spp. Ayrıca, ilaç endemik mikozların etken maddeleri olan mikroorganizmalara karşı aktiftir: Coccidioides immitis, Hystoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis.

  Ajan dönüşümü durdurur ergosterol lanosterol mantar hücreleri. Etkisi altında, hücre zarının geçirgenliği artar, büyümesi ve çoğalması süreci inhibe edilir. Sitokrom P450 mantarları için son derece seçici olmakla birlikte, insan vücudunda bu enzimler neredeyse hiç bozulmaz. Anti-androjenik aktivite gösterilmemiştir.

  Farmakokinetik ve farmakodinamik

  Vikipedi, oral uygulamadan sonra ilacın, insan gastrointestinal kanalına aktif olarak emildiğini kanıtlar. Plazmada, aktif maddenin konsantrasyon seviyesi, intravenöz uygulama yolu uygulandığında endikasyonu olan seviyenin% 90'ından daha fazladır. Maddenin emilimi gıda alımından etkilenmez, bu nedenle yemeklerden önce veya sonra nasıl alınacağı önemli değildir. İlacını içeri aldıktan sonra, kandaki en yüksek konsantrasyon 0.5-1.5 saat sonra gerçekleşir. Kanın yarı ömrü 30 saattir. Yani, ilacı günde bir kez alabilirsin. en vajinal kandidoz ilacın bir tableti veya başka bir formunun kullanıldığı, maddenin tek bir dozu.

  Aktif maddenin% 11-12'si kan plazma proteinlerine bağlanır. İlaç çalışmaya başladığında, tedavi rejimine bağlıdır. İlacı her gün alıyorsanız, aktif maddenin bir kişinin kanındaki yoğun konsantrasyonu, dördüncü veya beşinci günde (insanların% 90'ında) gözlemlenir. Tedavinin ilk gününde hastaya günde iki kez doz verilmesi durumunda, bu etki tedavinin ikinci gününde daha önce gözlemlenmiştir.

  Tüm sıvılarda vücuda nüfuz eder. Böbrekler yoluyla vücuttan atılır, yaklaşık% 80'i değişmeden atılır.

  Kullanım endikasyonları

  İlacın kullanımı için aşağıdaki endikasyonlar belirlenir:

  • Candida tarafından kışkırtılmış bulaşıcı hastalıklar(dissemine kandidiyaz, jeneralize kandidiyaz, diğer invaziv kandidiyaz formları;
  • mukoza zarının kandidiyazı(farinks, ağız boşluğu, özofagus dahil);
  • kandidüri;
  • Oral kavite kronik atrofik ve cilt mukozası kandidiyazı (protezli kişilerde gelişir);
  • non-invaziv bronkopulmoner enfeksiyonlar;
  • genital kandidoz (akut formda ve nüks ile vajinal kandidiyaz);
  • vajinal kandidiyazın yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi (hastalığın yılda üç kez gelişmesi durumunda), kandidal balanit;
  • kriptokok enfeksiyonu, kriptokok menenjit;
  • onikomikoz;
  • saçkıran (Vücudun mikozu, ayaklar, kasık alanları dahil);
  • chromophytosis;
  • endemik mikozlar derin;
  • gelişimin önlenmesi mantar enfeksiyonları sitostatik veya radyasyon terapisi uygulanan kişilerde.

  Kontrendikasyonlar

  Bu ilacın kullanımı için böyle kontrendikasyonlar vardır:

  • flukonazole ya da flukonazole kimyasal yapıya yakın olan azol bileşiklerine yüksek duyarlılık tezahürü;
  • paralel uygulama terfenadin, hasta günde bir veya daha fazla Flukonazol 400 mg doz alırsa;
  • paralel alım astemizol QT aralığını arttıran diğer ilaçlar;
  • 4 yıla kadar yaş.

  Dikkat gelişimini tetikleme, potansiyel yanlısı aritmojenik risk faktörleri olan kişilerde koşullarına (organik kalp hastalığı, ilaç ile yüzeysel mantar enfeksiyonu olan kişilerde döküntü görüntüsü ile ilgili, karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile alınmalıdır aritmi, elektrolit dengesinin bozulması). Bu durumda Fluconazole nasıl alınır, her zaman bir uzmana başvurmalısınız.

  Yan etkileri

  Bir hastada ilacı tedavi ederken, bu yan etkiler gelişebilir:

  • karın ağrısı ishal;
  • baş ağrısı;
  • bulantı, tantana;
  • ciltte döküntü;
  • hepatotoksik etkiler;
  • anafilaktik reaksiyonlar.

  Bu gibi etkilerle birlikte bir ilacın nasıl içilmesi ve tedaviye devam edip edilmemesi gerektiğinde, bir doktora danışmanız gerekir.

  Kullanım Flukonazol Talimatları (Yöntem ve dozaj)

  İlaç oral yoldan verilir (kapsül Flukonazol Stada, Flukonazol Teva, tabletler) veya intravenöz uygulama için. Ayrıca, ilacın flukonazol, - mumlar, merhem olan diğer formları vardır.

  Çözelti, dakikada 10 ml'yi aşmayan bir oranda infüzyonla uygulanır.

  Flukonazol tabletleri, kullanım talimatları

  İlacın dozu hastalığa ve şiddetine bağlıdır.

  Olan hastalar dissemine kandidiyazis, kandidemi İlk günde 400 mg reçete edilir, daha sonra doz 200 mg'a indirilmelidir. Tedavi için çocuk genelleştirilmiş kandidoz günde 1 kilogram başına 6-12 mg alımını gösterir.

  Olan hastalar orofarengeal kandidoz Günde bir kez 50 mg ila 100 mg Flukonazol gösterilir, tedavi süresi 1-2 haftadır.

  Acı çeken insanlar oral mukozanın atrofik kandidiyazı, günde bir kez 50 mg gösterilir. Tedavi, lokal protez tedavilerinin kullanımı ile birleştirilir. Diğer kandidiyaz enfeksiyonları tedavi edilirken mukoza günde 50-100 mg atar, terapi süresi - 14 ila 30 gün arasında.

  Relapsların gelişmesini önlemek için orofarengeal kandidoz insanlarda AİDS Haftada 150 mg endikedir. Çocuklarda mukozal kandidiyazis gelişirse, doz günde vücut ağırlığının kilogramı başına 3 mg LS olarak alınmalıdır. İlk gün çocuğa iki doz verebilirsin.

  Olan hastalar kriptokok enfeksiyonları ve kriptokok menenjit, Bir kural olarak, günde bir kez 200-400 mg LS atar. İlk gün, 400 mg ilacın alımını gösterir. Tedavi süresi 6 ila 8 hafta arasında olabilir. Çocuklara günde vücut ağırlığının kilogramı başına 6-12 mg'lık bir doz reçete edilir.

  Acı çeken insanlar cildin bulaşıcı hastalıkları, Haftada bir kez 150 mg tayin etmek veya günde bir kez 50 mg içmek tavsiye edilir. Tedavi 2-4 hafta devam etmelidir. Erkekler ve kadınlar için hastalar mikoz dur, bazen daha uzun tedavi gereklidir - 6 haftaya kadar.

  Olan hastalar acımasızca Haftada bir kez 300 mg almak, tedavi süresi - 2 hafta önerilir. Semptomların yoğunluğuna bağlı olarak, doktor üçüncü haftada başka bir Flukonazol yöntemi önerebilir. Başka bir tedavi rejimi kullanmak mümkündür - günde bir kez 50 mg, tedavi süresi - iki ila dört hafta.

  hastalar onikomikoz Haftada bir kez 150 mg atar. Terapi, hasta çivi yerinde sağlıklı tırnak büyüyene kadar devam etmelidir.

  Acı çeken insanlar Derin endemik mikoz, bazen iki yıla kadar sürebilen bir ilacın uzun süreli tedavisine tabi tutulur. Günlük doz 200-400 mg'dır.

  Için flukonazol kullanımı için talimatlar pamukçuk Vajinal kandidiyazis ile tek doz alındığını, dozunun 150 mg olmasını sağlar.

  Kural olarak, pamukçuklu flukonazol, tek bir dozdan sonra etkilidir. Ancak Fluconazole'u pamukçukla nasıl alacağınız hakkında daha fazla bilgi için doktor bireysel bir danışmanın ardından söyleyecektir. Pamukçuk ile pamukçuk için nasıl bir ilaç içeceğine karar vermeden önce, uzman hastalığın nedenlerini ve seyrinin bireysel özelliklerini dikkate alır. Kronik pamukçuk ile, Flukonazol Teva veya diğer ilaç türleri, ayda bir kez 150 mg'lık bir dozda tekrarlanmasını önlemek için reçete edilir. 4-12 ay boyunca ihtiyacınız olan ilacı kullanın. Önleme amacıyla, kapsüller hastalığın ortaya çıkış riskinin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak günde bir kez 50-400 mg'lık bir dozda verilir. Tabletlerde pamukçuk Flukonazol gelen çocuklar günde 1 kg kilo başına 3-12 mg ilaç dozunda verilir. Ne kadar içmek, enfeksiyonun şiddetine bağlıdır.

  en balanit erkekler için tedavi şeması şöyledir: ilaç bir kez 150 mg'lık bir doz almalıdır.

  Bazı hastalar aylık tabletler ya da kapsüller ile içilmenin mümkün olup olmadığını merak ediyorlar. Uzmana göre, aylık döngüye bakılmaksızın istediğiniz zaman Flukonazol alabilirsiniz. İlacın ne kadar yardımcı olacağı, hastalığın semptomlarının yoğunluğuna bağlıdır.

  aşırı doz

  Doz aşımı durumunda, hastada bulantı, ishal, kusma görülebilir, aşırı doz aşımı nöbetlere neden olabilir. Tek tezahürler hakkında veri var halüsinasyonlar. Doz aşımı durumunda zorlu diürez uygulanır, gastrik lavaj, hemodiyaliz yapılır. Semptomatik tedavi de kullanılır.

  etkileşim

  Tedaviye başlamadan önce, sadece tabletlerdeki ve diğer formlardaki Flukonazolun neden olduğu hakkında değil, aynı zamanda ilaçların diğer ilaçlarla etkileşimi hakkında da bilgi sahibi olmak önemlidir.

  Eşzamanlı alımda warfarin Flukonazolün protrombin zamanı uzar.

  Sülfonilüre türevleri grubuna ait hipoglisemize edici oral ajanların eşzamanlı uygulanmasıyla, Flukonazolun yarı ömrü artar. Sonuç olarak, hipoglisemi olasılığı vardır.

  Fenitoinin aynı anda uygulanmasıyla, fenitoin konsantrasyonunda klinik olarak anlamlı bir artış vardır.

  Aynı anda tekrarlanan hidroklorotiyazid kullanımıyla, kandaki flukonazol konsantrasyonunda bir artış vardır. Dozu değiştirmeyin.

  Eş zamanlı tedavi ile rifampisin AUC% 25 oranında azalır. Ayrıca yarı ömrü% 20 azaltır. Bazı durumlarda doktor dozunu arttırmaya karar verir.

  Flukonazol tedavisinde, kandaki siklosporin konsantrasyonunun kontrol edilmesi tavsiye edilir.

  Aynı zamanda hasta yüksek dozlarda Teofillin alırsa, Teofillinin aşırı doz olasılığını dikkate almak önemlidir.

  Kontraendike edilmiş bir gün Terfenadine ile birlikte 400 mg'dan fazla bir dozda alın.

  Cisapridin eşzamanlı uygulanmasıyla, vasküler ve kalpten olumsuz yan etkiler, özellikle, ventriküler paroksismalar ortaya çıkabilir. taşikardi.

  Eğer Fluconazole ve zidovudin, Zidovudine'nin yan etkileri arttıkça hasta doktor tarafından gözlemlenmelidir.

  Eşzamanlı tedavi reçete edilirse astemizol, sisaprid, takrolimus, Rifabutin veya sitokrom P450 sistemi tarafından metabolize olan herhangi bir başka ilaç, bu kan ürünlerinin konsantrasyonunu artırmak mümkündür.

  Flukonazol emilimi, eşzamanlı uygulamadan etkilenmez simetidin veya antasitler.

  Satış şartları

  Eczanelerde reçete ile satılan uzman, Latince bir reçete verir.

  Depolama koşulları

  Mağaza mumları Flukonazol, merhem Flukonazol, krema, tablet ve kapsüller karanlık bir yerde olmalı, ilaçların güneş ışınlarından korunması gerekir.

  Son kullanma tarihi

  Özel talimatlar

  Tedavi sırasında karaciğerin ihlal edilmesi durumunda, doktorun sürekli izlenmesi önemlidir. Karaciğer hasarı belirtileri varsa, ilacı iptal etmelisiniz.

  Erkekler ve kadınlar için ilacı yerel olarak uygulamak, AIDS'li kişilerin sıklıkla çeşitli cilt reaksiyonları geliştirdiklerini belirtmek gerekir.

  Sadece Flukonazolün ne kadar hareket ettiğini değil, aynı zamanda tedavinin erken bırakılmasıyla nükslerin gelişmesinin mümkün olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, reçete edilen tedavi rejiminin tamamen tamamlanması önemlidir. Tırnak mantarı ile yapılan incelemeler, tedavinin erken sona ermesi ile birlikte hastalığın nüksetmesinin mümkün olduğunu gösterdiğinden, flukonazolun tırnak mantarından uygulanması sırasında bunu dikkate almak önemlidir.

  Birçok hastada Flukonazolün bir antibiyotik olup olmadığı hakkında bir soru var mı? Bunun bir antifungal ajan olduğu, bir antibiyotik olmadığı unutulmamalıdır.

  Erkeklerin bu ilacı almasının mümkün olup olmadığı, tanıya bağlıdır. Flukonazol erkekler için mantar enfeksiyonları için reçete edilir, tam olarak reçete edildiği gibi alınmalıdır.

  Flukonazol analogları

  Flukonazol analogları benzer bir aktif maddeye sahip olan maddelerdir. Analogların fiyatı üreticiye, ilacın salınım biçimine bağlıdır. Bu ilacın bazı analogları vardır: Diflazon, Diflucan®, Vero Flukonazol, mikomaks, Flucostat, Flukonazol Tiva, Flukonazol Stada ve diğerleri.

  Hangisi daha iyi: Flukonazol veya Diflucan?

  Çoğunlukla hastalar antifungal bir etki ile iki ilacı karşılaştırır - Flukonazol ve Diflucan®. Bu ilaçlar arasındaki fark nedir? Her iki preparat da aktif madde olan flukonazole dayanır. Diflucan, diğer formlarda olduğu gibi 50 mg, 100 mg, 150 mg'lık tabletler biçiminde de temin edilebilir. Ama Diflucan'ın fiyatı çok daha yüksektir.

  Flukostat veya Flukonazol - hangisi daha iyi?

  Farklı olanlardan bahsetmişken Flucostat Flukonazolden, her iki preparatta aynı aktif maddeyi içerdiği belirtilmelidir. Flucostat daha pahalı bir ilaçtır. Bu ilaçlar arasındaki fark nedir ve hangisinin belirli bir durumda en iyi şekilde atanması gerekir, bir uzman tarafından belirlenir. Kural olarak, Flukonazol daha çok radyasyon ve kemoterapi sonrası kanser hastaları için profilaksi için reçete edilir.

  Flukonazol veya Nystatin - hangisi daha iyi?

  nistatin Antifungal bir ilaçtır, Candida bakterisine karşı aktif olan bir antibiyotiktir. Nistatinin etkisi altında, mantar hücrelerinin zarının geçirgenliği bozulur, bu da onların büyümelerinin ve çoğalmasının bozulmasına katkıda bulunur. Belli bir vakada hangi ilaç tercih edilirse, teşhis ve doktora randevu verilir.

  Çocuklar için

  Talimatlar ilacın 5 yaşına ulaştıktan sonra çocuklara reçete olduğunu belirtmektedir. Çocuklara dozaj, hastalığa bağlı olarak belirlenir. Kural olarak, çocuğun kilosunun 1 kg'ı başına 6-12 mg'lık bir hesaplamadan belirlenir. 5 yaşın altındaki çocuklar, endikasyonlara ve bir uzman gözetimine göre kesinlikle ilaç reçete edilir.

  Flukonazol ve alkol

  Alkol, Flukonazol ile uyumu tartışırken, doktorlar tedavi sırasında alkol almayı önermezler. Bu kombinasyon karaciğer için çok tehlikelidir. Ayrıca, tedavi sırasında alkol gastrointestinal sistem, kan damarları, kalp rahatsız edici yan etkilerin gelişimini tetikleyebilir.

  Hamilelik ve emzirme döneminde flukonazol

  Hamilelik sırasında flukonazol, özellikle ilk trimesterde ve 2. trimesterde nadiren reçete edilir. İstisnalar sadece bir kadına ciddi bir mantar enfeksiyonu teşhisi konduğu vakalardır. Laktasyon ilacı reçete edilmediğinde, madde anne sütüne girdiği için.

  Flukonazol Yorumları

  Bu ilacın yüksek fungisidal aktivitesi göz önüne alındığında, Flukonazolun hasta yorumları ve doktor yorumları çoğunlukla olumludur. Geri bildirim bırakan hastalar Flukonazol Teva, yanı sıra geri bildirim Flukonazol Stada forumlarda, ilacın mantar hastalıklarının semptomlarını hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu yazınız. Kullanıcılar, tabletlerin nispeten ucuz olduklarını ve aynı zamanda tırnak mantarı ve diğer hoş olmayan hastalıklardan tamamen kurtulabildiğini belirtiyorlar. Bazı durumlarda, hastalığın semptomlarının tamamen üstesinden gelmek için günde bir kez Flukonazol 150 mg almak yeterlidir.

  Çoğunlukla, kadınlar Flukonazol hakkında olumlu yorumlar yazarlar pamukçuk. Tıbbın sadece pamukçuku değil, aynı zamanda hastalığın nüksetmesini önlemeye de yardımcı olduğu unutulmamalıdır.

  Nereden satın alınır Fiyat Flukonazol

  Tabletlerdeki flukonazolun fiyatı paketleme ve üreticiye bağlıdır. Moskova'da Flukonazol satın 20 ila 170 ruble arasında fiyatlandırılabilir. Kapsüller 150 mg (pakette 1 adet). Ortalama 30 ruble alınabilir. Kapsül 50 mg 30 ruble bir fiyata satın alınabilir (paket 7 adettir.) İlaç Flukonazol Teva 150 mg - 150-170 ruble paket başına maliyeti. (1 adet).

  Ukrayna'da Fiyat Flukonazol (Odessa, Kiev, vb) - 17-20 Grivnası (kapsül 100 mg, 7 adet.). Fiyat Flukonazol Kharkov, Zaporozhye, Dnepropetrovsk, vb içinde 150 mg - 10 Grivnası ortalama (paket 1 pc.). Ukrayna'da 150 mg'lık tabletler 20 Grivnası için ortalama olarak satın alınabilir.

  Belarus'taki Kazakistan'daki pamukçuk haplarının ne kadarının ambalaj üreticisine bağlı olduğu. Minsk'te, paketteki tablet sayısına bağlı olarak 10,000 - 103.000 ruble arasında 150 mg kapsül satın alabilirsiniz.

  Flukonazol (mum, merhem, krem) ile ilacın diğer formlarının ne kadarı da üreticiye bağlıdır.

  Şunlar Da Hoşunuza Gidebilir

  Uyumluluk VSD ve alkol

  hastalık, yalan nedenleri - Baş ağrısı, Bu belirtiler, bugün birçok kişiye tanıdık bir damarsal distoni (VVD) sahip olduğunu göstermektedir... uyku sorunları, tansiyon, ağrı atlar ve kalp, halsizlik, huzursuzluk karıncalanma kardiyovasküler ve otonom sinir sistemlerini ihlal ediyor.

  Ayakkabılardan gelen kokuyu gidermek için 6 ipucu

  Ya spor ayakkabıları her zaman kokarsa? Spor ayakkabıların hoş olmayan kokusunu nasıl gideririm? Cevabı bulamadınız mı? Öyleyse makalemizden ipuçları kullanın!